ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Αρ. 05/2020)

O Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ) ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ατόμου για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του έργου «Success Road – Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through succession procedures and models» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe (κωδικός PGI06072).

Κατεβάστε αναλυτικά το κείμενο της πρόσκλησης εδώ

SHARE

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email