ΔΡΑΣΕΙΣ 2021 ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΥΔ

Το ζήτημα των συστημάτων αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στους κλάδους ΚΕΥΔ καθώς και οι προοπτικές των κλάδων αυτών έως το 2030 όπως και η προσέλκυση νέων στα επαγγέλματα των κλάδων ΚΕΥΔ μελετώνται και αξιολογούνται από το εξαιρετικά σημαντικό έργο https://s4tclfblueprint.eu/ που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS με επικεφαλής τους κλαδικούς […]

S4TCLF NEWSLETTER 4

Rebranding the TCLF sectors: A Promotional Plan for the Textile, Clothing, Leather and Footwear Industries.

ΤΟ ΕΡΓΟ S4TCLF ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Πάνω από 20 δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς από τους κλάδους της μόδας αποτελούν το εταιρικό σχήμα του έργου “Skills4Smart TCLF Industries 2030” Blueprint.

S4TCLF NEWSLETTER 3

Advancing at full steam: A Skills Strategy for the TCLF sectors and the development of eight curricula.

S4TCLF NEWSLETTER 2

Fashion World’s Challenge: Looking for Qualifications, Occupations… and the right skills in the TCLF sectors

S4TCLF NEWSLETTER 1

Kicking off the TCLF Blueprint: over 20 partners join to strengthen skill sets and employment of the European Fashion Industry.