ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΟΔΑ SUSTAINABILITY

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΜΟΔΑ

Η διαδικασία αλλαγής στο σύστημα και τα προϊόντα μόδας προς ένα νέο οικοσύστημα με οικολογικές αρχές και παραγωγικές πρακτικές, κοινωνική δικαιοσύνη και υπευθυνότητα για τις συνθήκες και όρους εργασίας

Green Deal Proposal

From a water bottle to a fashionista must have

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η έννοια της κυκλικής οικονομίας κερδίζει ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον καθώς αυξάνεται η κατανάλωση και η χρήση των πόρων για την εξυπηρέτηση ενός ολοένα και αυξανόμενου πληθυσμού με διαρκώς αυξανόμενες[...]