ΠΡΟΦΙΛ ΣΚΕΕ

Ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ) είναι επαγγελματική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1962. Εκπροσωπεί επιχειρήσεις κατασκευής ετοίμων ενδυμάτων και ευρύτερα του κλάδου Μόδας και που αφορούν πολλούς υποκλάδους π.χ. ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ενδυμάτων, εσωρούχων, μαγιώ, υποκαμίσων αξεσουάρ μόδας, πρώτων και βοηθητικών υλών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι βασικές δραστηριότητες του ΣΚΕΕ περιλαμβάνουν:

 • Εκπροσώπηση των επιχειρήσεων του κλάδου έναντι των διεθνών, κοινοτικών και εθνικών αρχών.
 • Συμμετοχή στη διαμόρφωση κλαδικής, εμπορικής, βιομηχανικής και κοινωνικής πολιτικής.
 • Συμμετοχή στο διάλογο για τη σύναψη κλαδικών και περιφερειακών συμβάσεων εργασίας.
 • Οργάνωση της πληροφόρησης των επιχειρήσεων για τεχνολογικά, βιομηχανικά, εμπορικά και οικονομικά θέματα.
 • Εκπροσώπηση σε Διεθνείς Ευρωπαϊκές και Εθνικές κλαδικές και βιομηχανικές οργανώσεις (μέλος των EURATEX, GINETEX κλπ).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο ΣΚΕΕ μέσω του δικτύου επαφών και πληροφοριών που διαθέτει, παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης και οργάνωσης προς τις επιχειρήσεις του κλάδου με βάση τις νέες τάσεις και προοπτικές. Ανάμεσα στις υπηρεσίες που παρέχονται από το ΣΚΕΕ περιλαμβάνονται οι κάτωθι:

Πληροφόρηση για:
 • Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα
 • Χρηματοδοτικές δυνατότητες επιχειρήσεων
 • Εμπορικές – οικονομικές εξελίξεις
 • Τεχνικά θέματα (προδιαγραφές – σήμανση προϊόντων, πληροφορική – επικοινωνίες, περιβάλλον, αειφορία στο ένδυμα κλπ)
Υποστήριξη σε:
 • Νέους σχεδιαστές στη δημιουργία πατρόν και στο σχεδιασμό προϊόντων μέσα από τη λειτουργία του DesignLab
 • Παρουσίαση τάσεων μόδας
 • Υποβολή προτάσεων σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα
 • Υλοποίηση έργων
 • Υποστήριξη επιχειρήσεων για ανάπτυξη νέων προϊόντων
 • Ανάπτυξη εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Συμβουλές για:
 • Φορολογικά και νομικά θέματα
 • Υποβολή προτάσεων σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και εξεύρεση εταίρων μέσω του διεθνούς κλαδικού δικτύου που συμμετέχει
 • Εφαρμογές Τηλεματικής και Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • Χρηματοοικονομικά θέματα
 • Διασφάλιση ποιότητας
Εκπόνηση:
 • Κλαδικών οικονομικών μελετών
 • Τεχνικών μελετών (Ηλεκτρονικό εμπόριο, ποιότητα, οργάνωση)
 • Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Σωματομετρικών αναλύσεων και ερευνών
 • Εξειδικευμένες εκδόσεις για διακίνηση, σήμανση και εμπορία προϊόντων
 • Παραγωγή πληροφοριακού υλικού με δεδομένα της Ελληνικής αγοράς ένδυσης
Προβολή και προώθηση κλάδου, επιχειρήσεων και επιχειρηματιών:
 • Συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις εσωτερικού και σε διεθνείς
 • Οργάνωση δειγματισμών στο εξωτερικό
 • Παραγωγή διαφημιστικού υλικού και σελίδων Internet
 • Έκδοση διαφημιστικών εντύπων και οδηγών αγοράς
 • Υλοποίηση συλλογικών ενεργειών προβολής και προώθησης προϊόντων
Εκπαίδευση - Κατάρτιση επιχειρηματιών και στελεχών:
 • Ενημέρωση για εκπαιδευτικά προγράμματα και υπηρεσίες
 • Τεχνική εκπαίδευση σε θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • Εκπαίδευση στην χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού για την βιομηχανία ένδυσης
 • Εκπαίδευση για θέματα εμπορίου και οργάνωσης πωλήσεων
 • Χρήση αίθουσας για διδασκαλία
Υποστήριξη σε εμπορικά και διοικητικά θέματα για:
 • Εξεύρεση αντιπροσώπων, υπεργολάβων, ειδικευμένου προσωπικού
 • Πώληση ή αγορά εξοπλισμού και πρώτων υλών
 • Σύναψη συνεργασιών με φορείς του εξωτερικού
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις για franchising, branding και marketing
 • Προώθηση εξαγωγών
 • Υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΚΕΕ, όπως προέκυψε σε συνεδρίαση της 18/06/2020, έχει ως εξής:

 • Κουρμπέλας Παντελής (Πρόεδρος)
 • Καυκαλάς Νικόλαος (Α’ Αντιπρόεδρος)
 • Σιαμίδης Διονύσιος (Β’ Αντιπρόεδρος)
 • Γεώργας Βασίλειος (Γεν. Γραμματέας)
 • Καραμιχάλης Κωνσταντίνος (Ταμίας)
 • Μασσέλος Βασίλειος (Μέλος)
 • Κωνσταντίνου Ευστάθιος (Μέλος)
 • Κουρμπέλα Αναστασία (Μέλος)
 • Γιαννέτος Νικόλαος (Μέλος)