ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, που υλοποιεί για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως συντονιστής εταίρος, το έργο «Διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαδοχής/μεταβίβασης ιδιοκτησίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη» («Success Road: Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through Succession Procedures and Models») με ακρωνύμιο «Success Road», σας καλεί στο 4ο Εργαστήριο με θέμα «Καινοτομία, Ψηφιοποίηση και Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τις διαδικασίες διαδοχής/μεταφοράς – Μελέτη περίπτωσης: κλάδοι ένδυσης υπόδησης και δέρματος».

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με την εφαρμογή ZOOM την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021, από τις 13:00 έως τις 15:30.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα έργου στα τηλέφωνα: 210 3893372 & 6946396573, υπεύθυνη επικοινωνίας: κ. Κυριακίδου Φαίη ή στο e-mail: success.road.lp@gmail.com.

Κατεβάστε το συνοδευτικό υλικό:

(1) Factsheet

(2) Φυλλάδιο Success Road