ΚΥΚΛΟΣ 4 ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ “IN CONVERSATION”

Σας προωθούμε την ενημέρωση της Ελληνικής Εταιρείας Ενδυμασιολογίας σχετικά με τις διαλέξεις που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, με τίτλο: “In Conversation”.

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κυρία Ρόζα Πατσέα στο τηλέφωνο 2103647577 (Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-13:00) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση kanari4pli@gmail.com.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Βασ. Αλεξάνδρου 1, 21100 Ναύπλιο Τηλ. 27520 28947, e-mail: pff@otenet.gr, www.pli.gr