ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Οι Σύνδεσμοι Ένδυσης και Υπόδησης ΣΚΕΕ – ΣΕΠΕΕ – ΕΛΣΕΒΒΥΕ με κοινή τους επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Α. Γεωργιάδη κατέθεσαν τις θέσεις τους αναφορικά με τα πιο σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται από τις προβλέψεις του νέου εργασιακού νομοσχεδίου στις εταιρείες μέλη τους.

Κατά την άποψη των Συνδέσμων το εν λόγω νομοσχέδιο αντί να στηρίζει την απασχόληση, καταλήγει να δημιουργεί πρόσθετα οικονομικά και λειτουργικά βάρη στους εργοδότες.

Οι Σύνδεσμοι κατέθεσαν τις προτάσεις τους για την επίλυση των προβλημάτων που εντόπισαν, καθώς και κάποια θέματα τα οποία ανέμεναν να περιληφθούν στο νομοσχέδιο, αλλά δεν ρυθμίστηκαν τελικώς καθόλου.

Στην επιστολή περιλαμβάνονται 8 συγκεκριμένοι προβληματισμοί και προτάσεις επίλυσης αυτών.