ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

 • Το νομοθετικό, φορολογικό και εργασιακό καθεστώς
 • Πληροφορίες για τη Σερβική αγορά
 • Επιχειρηματικές ευκαιρίες
 • Θέματα σήμανσης
 • Πρακτικά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι ελληνικές επιχειρήσεις
 • Εμπορικές πληροφορίες
 • Χρήσιμες διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας

  Κατεβάστε τον επιχειρηματικό οδηγό εδώ.
  http://www.agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72598.

Το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Βελιγράδι εξέδωσε έναν εύχρηστο επιχειρηματικό οδηγό για την Σερβία.

Ο οδηγός περιλαμβάνει χρήσιμες και πρακτικές πληροφορίες για το  οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της Σερβίας, όπως:

 • Το νομοθετικό, φορολογικό και εργασιακό καθεστώς
 • Πληροφορίες για τη Σερβική αγορά
 • Επιχειρηματικές ευκαιρίες
 • Θέματα σήμανσης
 • Πρακτικά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι ελληνικές επιχειρήσεις
 • Εμπορικές πληροφορίες
 • Χρήσιμες διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας

  Κατεβάστε τον επιχειρηματικό οδηγό εδώ.
  http://www.agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72598.