ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ προσκαλεί 2.000 άνεργες γυναίκες, ηλικίας έως 49 ετών, να υποβάλουν αίτηση στο έργο “Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες ηλικίας έως 49 ετών”, Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

Οι συμπράττοντες φορείς είναι οι ΣΚΕΕ, ΣΕΠΕΕ και ΕΛΣΕΒΒΥΕ.

Οι υπηρεσίες που θα λάβουν θα είναι συμβουλευτικής φύσεως με επαγγελματική κατάρτιση διάρκειας 520 ωρών στους τομείς ένδυσης & υπόδησης και με πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται έως 2.600 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής, επισκεφθείτε τη σελίδα https://creative.inegsee.gr