400.000 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΩΣ ΤΟ 2030

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί ένα καινούριο έργο για να προσελκύσει τα νέα ταλέντα στη βιομηχανία

Η καμπάνια «Open Your Mind» («Διεύρυνε τους ορίζοντές σου») προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises – Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) και της DG GROW (Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων), με βασικό στόχο να προσελκύσει νέους κάτω των 30 για να εκπαιδευτούν και να δουλέψουν σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, όπως τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, του δέρματος και της υπόδησης.

Η καμπάνια ανήκει στο έργο «Blueprint for sectoral cooperation on skills: showcasing careers in the textile / clothing / leather / footwear sector» (Προσχέδιο για την κλαδική ανταλλαγή δεξιοτήτων: Επίδειξη επαγγελμάτων στους κλάδους κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, δέρματος και υπόδησης), και έχει αυτόν ακριβώς το στόχο: να προσκαλέσει κυρίως τους νέους ανθρώπους να αναζητήσουν θέσεις εργασίας χωρίς προκαταλήψεις και να εξετάζουν ευκαιρίες σε άλλους τομείς. Η αλλαγή της αντίληψης των νέων για αυτούς τους κλάδους είναι σημαντική για την ανανέωση των επιχειρήσεων, και των επιχειρηματικών τομέων, που μπορεί να βασίζονται σε «νέο αίμα» για να διατηρήσουν το υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας.

Στην Ευρώπη οι βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, δέρματος και υπόδησης είναι κλάδοι με μεγάλη παράδοση και κύρος και συγκεκριμένα στην ελληνική οικονομία. Παρ’ όλα αυτά, δε φαίνεται να κινούν το ενδιαφέρον στους ανθρώπους μεταξύ 14 και 30 ετών, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω των περιορισμένων ανθρωπίνων πόρων.

Με στόχο το κοινό αυτό θα οργανωθούν επισκέψεις, συναντήσεις και ημέρες ανοικτών εκδηλώσεων σε σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εταιρείες και οργανισμούς των κλάδων αυτών, στις οποίες ειδικοί στα αντικείμενα θα μοιραστούν εμπειρίες σχετικά με ευκαιρίες σταδιοδρομίας και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις των ενδιαφερόμενων.

Οι κλάδοι της μόδας στην Ευρώπη απασχολούν πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπους και έχουν ιδιαίτερη σημασία για την οικονομική και κοινωνική ισορροπία πολλών περιοχών και περιφερειών. Είναι κρίσιμο να διατηρηθούν οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας και να κινητοποιηθεί η νέα γενιά με τα απαραίτητα προσόντα και γνώσεις. Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικυρώνουν ότι 400 χιλιάδες νέοι επαγγελματίες θα χρειαστούν σε αυτούς τους κλάδους έως το 2030.

Ο ΣΚΕΕ καλεί επίσης για την ανάγκη διατήρησης της ευρωπαϊκής κληρονομιάς: «Οι ρίζες της μόδας ανήκουν στην Ευρώπη, αυτή είναι μια κληρονομιά που δεν πρέπει χάσουμε. Δεν είναι βιώσιμο ότι το 80% της παραγωγής αυτών των κλάδων βρίσκεται στην Ασία».

Τα πλεονεκτήματα της εργασίας σε αυτές τις βιομηχανίες;

Οι βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, δέρματος και υπόδησης είναι στρατηγικές για την Ευρώπη, καθώς αντιπροσωπεύουν επιχειρηματικές δραστηριότητες της τάξης των 200 χιλιάδων δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως και απασχολούν 2,2 εκατομμύρια εργαζόμενους (66% γυναίκες) σε 225.000 εταιρείες.

Σε χώρες όπως Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία, Πολωνία και Ελλάδα, οι βιομηχανίες αυτές παίζουν μεγάλο ρόλο στις εξαγωγές.

Για τους νέους, μια καριέρα σε αυτούς τους τομείς δεν προσφέρει μόνο μια εργασία δημιουργική αλλά επιπλέον και τη δυνατότητα να συμβάλλουν σε έναν καθαρότερο πλανήτη και στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων.

Για παράδειγμα, οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς καινοτομίας σχεδιασμού, παραγωγής, προώθησης και εμπορίας των προϊόντων ένδυσης και υπόδησης έχουν δημιουργήσει νέα επαγγελματικά προφίλ, πολλά εκ των οποίων απαιτούν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης, καθιστώντας τα ελκυστικά για νέους πτυχιούχους.

Επιπλέον, η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει ευκαιρίες σπουδών στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα με το πρόγραμμα Erasmus ή καριέρας σε διεθνές επίπεδο.

Αυτά είναι ορισμένα από τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί αυτή η καμπάνια με δράσεις σε 6 ευρωπαϊκές χώρες.