ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CREATIVEWEAR

Το παρόν έργο, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου CreativeWear, αποσκοπεί στη παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τον Σύνδεσμο Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων, τόσο για την ανάπτυξη του πλαισίου μέσα στο οποίο θα δημιουργηθούν πιλοτικές συνεργασίες στην Ελλάδα μεταξύ επιχειρήσεων του κλάδου ένδυσης και δημιουργικών βιομηχανιών, όσο και για την ανάπτυξη του Ελληνικού πιλοτικού δημιουργικού κόμβου.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 27 Απριλίου 2017.

Το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης μπορείτε να λάβετε επικοινωνώντας με τον κ. Λυμπερέα στο e-mail: tlybereas@gmail.com.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email