ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ART CHERIE

Στις Βρυξέλλες, στις 24 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί το τελικό συνέδριο του προγράμματος Art Cherie.

Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε την πρόσκληση ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο του προγράμματος.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email