ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Με ανακοίνωση του υπουργού εργασίας κ. Βρούτση το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα καλύπτει και μέρος των εργοδοτικών – ασφαλιστικών εισφορών για το χρόνο που ο εργαζόμενος δε θα εργάζεται.

Ειδικότερα, από 15 Ιουνίου μέχρι και 31 Ιουλίου, η Πολιτεία θα καταβάλει το 60% των εργοδοτικών – ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόμενων για το χρόνο που αυτοί δεν εργάζονται, ως ένα επιπλέον κίνητρο για τις επιχειρήσεις προκειμένου να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους.

Με το υφιστάμενο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις έπρεπε να καλύπτουν το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόμενων για το χρόνο που αυτοί δεν εργάζονται.

Με δήλωση του υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα αυτό θα γίνει εφικτό με την αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”, με επιπλέον 190 εκατ. ευρώ, ειδικά για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του, κατά την οποία τα έσοδα των επιχειρήσεων είναι ακόμα συμπιεσμένα.

Η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία κατατίθεται άμεσα στη Βουλή.

Σημειώνεται ότι η θέση του ΣΚΕΕ για το συγκεκριμένο θέμα είναι η κάλυψη του συνόλου των εργοδοτικών – ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόμενων από το κράτος για το χρόνο που αυτοί δεν εργάζονται.

Χθες δημοσιεύθηκε η απόφαση 13272/Δ1.4607 του υπουργού Εργασίας κ. Βρούτση με την οποία τροποποιείται η απόφαση 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019).

Με βάση τη νέα απόφαση παρέχεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα έκπτωσης του ενοικίου της επαγγελματικής μίσθωσης εφόσον η λειτουργία τους έχει ανασταλεί βάσει ΚΑΔ (κύριας δραστηριότητας την 20.3.2020 ή δευτερεύουσας δραστηριότητας βάσει ακαθάριστων εσόδων ή κύριας δραστηριότητας υποκαταστήματος /των) ή προσωρινά απαγορευτεί με εντολή δημόσιας αρχής.