Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟ Α’ ΟΚΤΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020

Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΠΕΕ, το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020 καταγράφηκε μείωση τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα.

Το κλείσιμο των καταστημάτων λιανικής στις περισσότερες αγορές επηρέασε αρνητικά τις ελληνικές εξαγωγές. Το τρίμηνο Μαρτίου – Μαΐου ήταν το χειρότερο, ενώ το διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο η κάμψη συνεχίστηκε σε μικρότερο βαθμό.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι μεγαλύτερο πλήγμα στις εξαγωγές δέχθηκαν τα ελληνικά brands. Αντίθετα, η μείωση των αμιγώς εξαγωγικών επιχειρήσεων private label κινήθηκε σε πολύ μικρότερο ποσοστό.

Συνολικά το πρώτο οκτάμηνο του 2020, η αξία των ελληνικών εξαγωγών ενδυμάτων έφτασε τα 490 εκατ. €, καταγράφοντας μείωση κατά 29% έναντι του 2019 που ήταν 692 εκ. €.

Μειωμένες κατά 7,5% ήταν οι εξαγωγές της κλωστοϋφαντουργίας οι οποίες ανήλθαν σε 256 εκ. €. Επίσης, σημαντικά μειωμένες ήταν οι εξαγωγές του ελληνικού βαμβακιού που το πρώτο οκτάμηνο του 2020 κατέγραψαν μείωση 27% και ανήλθαν σε 224 εκατ €.

Συνολικά, οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτογενούς παραγωγής (βαμβακιού), κατέγραψαν μείωση 24% το πρώτο οκτάμηνο του 2020. Η αξία εξαγωγών ανήλθε σε 970 εκατ. € έναντι 1,28 δις € του 2019.

Μείωση καταγράφηκε και στις εισαγωγές. Οι εισαγωγές ενδυμάτων ήταν μειωμένες κατά 21% το α’ οκτάμηνο, ενώ της κλωστοϋφαντουργίας κατά 9,2%. Συνολικά η αξία εισαγωγών ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας το α’ οκτάμηνο το 2020 ανήλθε σε 1,58 δις € έναντι 1,99 δις € το 2019.

Παρόμοια με την πορεία των εξαγωγών ήταν η κατάσταση και στην εγχώρια αγορά. Το πρώτο οκτάμηνο τόσο οι πωλήσεις χονδρικής όσο και λιανικής παρουσίασαν πτώση. Η μείωση στις πωλήσεις χονδρικής κυμάνθηκε σε ποσοστό 30%, ενώ οι λιανικές πωλήσεις ήταν μειωμένες κατά 22%.