ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ART CHERIE

Την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της έκθεσης Athens Fashion Trade Show 21-24/9/2018 που διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του Metropolitan Expo Center, έλαβε χώρα ενημερωτική εκδήλωση με θέμα FASHION TODAY.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Achieving and Retrieving Creativity Through European Fashion Cultural Heritage Inspiration – ART CHERIE» που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Διευθυντής του Συνδέσμου Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων, κ. Μελέτης Καραμπίνης πραγματοποίησε παρουσίαση του προγράμματος Art Cherie.