ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ

Την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της έκθεσης «Art&Fashion | CreativeWearExhibition» που διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), έλαβε χώρα η ενημερωτική εκδήλωση «Κατάρτιση & Κλάδος της Μόδας – Εξερεύνηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ως πηγή έμπνευσης για τον κλάδο της Μόδας». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Achieving and Retrieving Creativity Through European Fashion Cultural HeritageInspiration – ART – CHERIE» που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το Έργο ART – CHERIE ως πρωτοβουλία για την παραγωγή καινοτόμων εργαλείων μάθησης στον τομέα της μόδας, το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε καθώς και η ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα ελεύθερης πρόσβασης του Έργου.