ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EXTRO SKILLS

Η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα του έργου EXTRO SKILLS είναι γεγονός!

Συγκεκριμένα, πρόκεται για ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο εκπαίδευσης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου EXTRO SKILLS.

Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό στο πεδίο των Εξαγωγών και του Marketing στον κλάδο της ένδυσης (τόσο διαλέξεις όσο και εργασίες), προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Το πακέτο εκπαιδευτικών εργαλείων βασίζεται σε 3 εκπαιδευτικές ενότητες που καλύπτουν τα θέματα της πρόσβασης στις αγορές, τα ζητήματα επωνυμίας / branding αναφορικά με τις εξαγωγές και τα θέματα εξαγωγών και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τα στελέχη των επιχειρήσεων ένδυσης που εργάζονται στις εξαγωγές μπορούν να αντλήσουν  γνώσεις και πληροφορίες που θα τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην καθημερινή τους ενασχόληση.

Για να αξιοποιήσετε το εκπαιδευτικό υλικό επισκεφθείτε το site του έργου http://elearning.extroskills.eu/?lang=en (προς το παρόν το υλικό είναι διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά) όπου υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις για την παρακολούθηση των ενοτήτων.

Στο τέλος των μαθημάτων υπάρχει ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που ζητά τα σχόλια όσων θα κάνουν χρήση του εκπαιδευτικού υλικού προκειμένου να αντληθούν στοιχεία που θα βελτιώσουν το περιεχόμενό του.

Στους χρήστες της πλατφόρμας θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης από τον ΣΕΠΕΕ.

Παροτρύνουμε τις επιχειρήσεις του κλάδου να αξιοποιήσουν αυτόν τον καινοτόμο εξ αποστάσεως τρόπο εκπαίδευσης των στελεχών τους σε θέματα ιδιαίτερα κρίσιμα για τις εξαγωγές που αποτελεί και τον κύριο στόχο των περισσότερων εταιρειών.