ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η έννοια της κυκλικής οικονομίας κερδίζει ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον καθώς αυξάνεται η κατανάλωση και η χρήση των πόρων για την εξυπηρέτηση ενός ολοένα και αυξανόμενου πληθυσμού με διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες και βιοτικό επίπεδο. Η κυκλική οικονομία αναφέρεται στην κυκλική ροή και αποτελεσματική χρήση και επαναχρησιμοποίηση πόρων, υλικών και προϊόντων. Αυτό το νέο οικονομικό μοντέλο […]