Ο ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ “ΠΡΑΣΙΝΕΣ” ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ

Η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος έχει οδηγήσει, ήδη εδώ και αρκετά χρόνια, στον σχηματισμό ενός νέου μοντέλου καταναλωτών, τους λεγόμενους «πράσινους καταναλωτές».

ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η έννοια της κυκλικής οικονομίας κερδίζει ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον καθώς αυξάνεται η κατανάλωση και η χρήση των πόρων για την εξυπηρέτηση ενός ολοένα και αυξανόμενου πληθυσμού με διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες και βιοτικό επίπεδο. Η κυκλική οικονομία αναφέρεται στην κυκλική ροή και αποτελεσματική χρήση και επαναχρησιμοποίηση πόρων, υλικών και προϊόντων. Αυτό το νέο οικονομικό μοντέλο […]