ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στο φύλλο 2983 (30 Αυγούστου 2017) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις για την Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). Μπορείτε να κατεβάσετε το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εδώ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με το νόμο 4177/2013, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο φύλλο 173 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (8 Αυγούστου 2013), ορίζονται κανόνες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διακινούνται, διατίθενται και παρέχονται στην ελληνική αγορά, από οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο στεγασμένο, υπαίθριο (πλανόδιο και στάσιμο) και από απόσταση εμπόριο. Για συναλλαγές που αφορούν σε προϊόντα και […]