ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας υλοποιεί για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως συντονιστής εταίρος, το έργο «Διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαδοχής/μεταβίβασης ιδιοκτησίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη» (πρωτότυπος τίτλος «Success Road: Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through Succession Procedures and Models») με ακρωνύμιο «Success Road» (PGI06072) που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020.

Στο έργο συμμετέχουν ακόμα έξι (6) ευρωπαϊκοί φορείς/εταίροι:

● Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιομηχανίας Υποδημάτων (European Confederation of the Footwear Industry)
● Κέντρο Καινοτομίας Λιθουανίας (Lithuanian Innovation Center)
● Ένωση Επιχειρηματιών Κατασκευαστών Υποδημάτων Βαλένθια (AVECAL-Valencian Association of Footwear Entrepreneurs)
● Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων Ελλάδος
● Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ανταγωνιστικότητας Βαλένθια (The Valencian Institute for Entrepreneurial Competitiveness)
● Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Μαζόβια Πολωνίας (Mazovia Development Agency Plc)