Ο ΚΛΑΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ

Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας ενδυμάτων θεωρείται στρατηγικός για την εθνική οικονομία της Τυνησίας. Είναι ο κύριος τομέας της μεταποιητικής βιομηχανίας όσον αφορά τις εξαγωγές, την απασχόληση και την προστιθέμενη αξία. Αντιπροσωπεύει έναν από τους βασικούς τομείς της οικονομικής ανάπτυξης και παραμένει ο πρώτος βιομηχανικός τομέας από πλευράς απασχόλησης με 176.464 θέσεις εργασίας. Η πλειονότητα των εργαζομένων αποτελείται από γυναίκες. Ο τομέας της βιομηχανίας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας περιλαμβάνει 1.598 εταιρείες που απασχολούν 10 άτομα ή περισσότερα, ή το 31,7% του συνόλου της βιομηχανίας της Τυνησίας. Μεταξύ αυτών, οι 1.311 εταιρείες του κλάδου παράγουν αποκλειστικά για εξαγωγή.

Κατεβάστε εδώ την πλήρη έκθεση του γραφείου ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στην Τύνιδα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ