Ο ΚΛΑΔΟΣ ΕΝΔΥΣΗΣ – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ

Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας ενδυμάτων θεωρείται στρατηγικός για την εθνική οικονομία της Τυνησίας. Είναι ο κύριος τομέας της μεταποιητικής βιομηχανίας όσον αφορά τις εξαγωγές, την απασχόληση και την προστιθέμενη αξία. Αντιπροσωπεύει έναν από τους βασικούς τομείς της οικονομικής ανάπτυξης και παραμένει ο πρώτος βιομηχανικός τομέας από πλευράς απασχόλησης με 176.464 θέσεις εργασίας. Η πλειονότητα των εργαζομένων αποτελείται από γυναίκες. Ο τομέας της βιομηχανίας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας περιλαμβάνει 1.598 εταιρείες που απασχολούν 10 άτομα ή περισσότερα, ή το 31,7% του συνόλου της βιομηχανίας της Τυνησίας. Μεταξύ αυτών, οι 1.311 εταιρείες του κλάδου παράγουν αποκλειστικά για εξαγωγή.

Κατεβάστε εδώ την πλήρη έκθεση του γραφείου ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στην Τύνιδα