ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΕΡΒΙΑΣ 2023

Για τους Έλληνες εξαγωγείς που σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στην αγορά της Σερβίας, είναι σημαντικό να γνωρίζουν τις διακριτές διαφορές μεταξύ Σερβίας και Ελλάδας, παρότι σε γενικές γραμμές οι δύο λαοί έχουν πολλά κοινά, πολιτισμικά κυρίως, στοιχεία. Η σερβική αγορά φέρει ακόμη κάποια χαρακτηριστικά των πρώην σοσιαλιστικών καθεστώτων που προσπαθούν να προσαρμοστούν στην ελεύθερη οικονομία και αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Πριν από κάθε απόφαση επιχειρηματικής συνεργασίας απαιτείται έρευνα αγοράς για την εξέταση των όποιων εμποδίων πρόσβασης στην σερβική αγορά, όπως και του ανταγωνισμού, κόστους, τιμών, νομοθεσίας, πρότυπων τυποποίησης και συσκευασίας, σήμανσης, πιστοποίησης, μεταφοράς, καθορισμού της “αγοράς-στόχου”, επιλογής της κατάλληλης στρατηγικής εισόδου, ενδεχομένως ενός αξιόπιστου επιχειρηματικού συμβούλου, ενός εταίρου ή ενός εισαγωγέα-διανομέα.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον αναλυτικό οδηγό επιχειρείν για τη Σερβία τον οποίο εξέδωσε το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βελιγράδι.