ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Με επιστολή τους στους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης κ.κ. Σταϊκούρα και Γεωργιάδη, οι Σύνδεσμοι ένδυσης και υπόδησης ΣΚΕΕ, ΣΕΠΕΕ & ΕΛΣΕΒΒΥΕ ζητούν την αναστολή καταβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και των αντίστοιχων ρυθμίσεων που είναι πληρωτέες το μήνα Νοέμβριο, αντίστοιχα με τη ρύθμιση που προβλέφθηκε για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής.

Στην επιστολή τονίζεται ότι μετά τους κλάδους τουρισμού, μεταφορών και αθλητικών δραστηριοτήτων οι κλάδοι ένδυσης και υπόδησης ήταν αυτοί που δέχθηκαν τη μεγαλύτερη κάμψη των πωλήσεών τους στη διάρκεια του πρώτου lockdown (Μάρτιο – Απρίλιο) σύμφωνα και με έρευνα της Deloitte.

Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου η μείωση των πωλήσεων και των εξαγωγών κυμαίνεται μεταξύ 25% – 35%, ενώ στην περίοδο του πρώτου lockdown ήταν 82%.

Το δεύτερο lockdown το οποίο θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα μήνα θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την ήδη κρίσιμη κατάσταση των επιχειρήσεων και κυρίως τη ρευστότητά τους αφού οι κλάδοι έχουν έντονη εποχικότητα. Επιπρόσθετα, το κλείσιμο της λιανικής περιορίζει δραστικά την παραγωγική δραστηριότητα στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, ενώ το δεύτερο lockdown σε πολλές Ευρωπαϊκές αγορές περιορίζει και τη δυνατότητα εξαγωγών.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την αδυναμία είσπραξης επιταγών κατόπιν κυβερνητικής απόφασης δημιουργούν ανυπέρβλητα προβλήματα ρευστότητας στις επιχειρήσεις καθιστώντας αδύνατη την ανταπόκριση στις τακτικές φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Πέρα από το αίτημα παράτασης αποπληρωμής των υποχρεώσεων του Νοεμβρίου οι Σύνδεσμοι ζητούν για το θέμα των επιταγών να προβλεφθεί η δυνατότητα υπαγωγής στην ισχύουσα ρύθμιση και για επιχειρήσεις που η μείωση του κύκλου εργασιών τους στο διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% αντί 50% που προβλέπεται σήμερα.