ΑΙΤΗΜΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Με επιστολή στους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης κκ. Σταϊκούρα και Γεωργιάδη ο ΣΚΕΕ από κοινού με τους ΣΕΠΕΕ και ΕΛΣΕΒΒΥΕ ζήτησαν την εξασφάλιση ρευστότητας στις επιχειρήσεις  Ένδυσης – Κλωστοϋφαντουργίας – Υπόδησης λόγω των αρνητικών επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Οι κλάδοι μόδας (Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία – Υπόδηση) αποτελούν πολύ σημαντικούς τομείς δραστηριότητας της ελληνικής οικονομίας.

Απασχολούν περισσότερους από 25.000 εργαζόμενους σε παραγωγικές  δραστηριότητες και άλλους 80.000 εργαζόμενους σε εμπορικές δραστηριότητες (χονδρικό και λιανικό εμπόριο), ενώ παράλληλα προσφέρουν έμμεση απασχόληση σε πολλούς άλλους τομείς (μεταφορές, logistics, διαφήμιση, εκθέσεις κλπ).

Με εξαγωγές αξίας 2 δις ευρώ το 2019 οι κλάδοι μόδας συνεισφέρουν σε ποσοστό 17% στις βιομηχανικές εξαγωγές αποτελώντας έναν από τους 3 πιο σημαντικούς εξαγωγικούς κλάδους της χώρας.

Οι αρνητικές επιπτώσεις από τον κορωνοϊό στην οικονομία έπληξαν με δραματικό τρόπο τους κλάδους της μόδας  στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Το απότομα “πάγωμα” της ελληνικής αγοράς,  καθώς και οι ακυρώσεις των παραγγελιών εξωτερικού, έχουν οδηγήσει τις επιχειρήσεις του κλάδου σε απόγνωση.

Με το τρίτο πακέτο μέτρων που αποφάσισε η Κυβέρνηση εξασφαλίσθηκε μια πρώτη αντιμετώπιση όσον αφορά το μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων, καθώς και της απασχόλησης των εργαζομένων.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα οι επιχειρήσεις μόδας, μετά το μισθολογικό κόστος, είναι η ρευστότητα. Οι επιχειρήσεις έχουν ήδη εξαντλήσει τα  αποθέματα της ρευστότητάς τους για την υλοποίηση της καλοκαιρινής παραγωγής και δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν τόσο στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους, ούτε είναι σε θέση να επανεκκινήσουν τη διαδικασία νέας παραγωγής. Ως εκ τούτου η  επιβίωση των επιχειρήσεων μόδας εξαρτάται απόλυτα από την πολύ γρήγορη εξασφάλιση της απαιτούμενης ρευστότητας.

Με την επιστολή προτείνεται:

  • Να εξασφαλισθούν με εγγύηση του Δημοσίου δάνεια για κεφάλαιο κίνησης διάρκειας 3 – 5 ετών, με επιδοτούμενο επιτόκιο, για ποσά μέχρι 30% του ετήσιου κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων και περίοδο χάριτος 24 μηνών. Οι εγγυήσεις των δανείων θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της διάρκειας αυτών.
  • Οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για όσο διάστημα ισχύουν τα μέτρα για τον κορωνοϊό να μετατεθούν και να ενταχθούν στη ρύθμιση των 24 – 48 δόσεων.
  • Η επιστροφή του ΦΠΑ ή άλλων οφειλών  του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις και κυρίως  για τις εξαγωγικές να γίνει άμεσα χωρίς όριο του επιστρεφόμενου ποσού.
  • Για το θέμα των επιταγών να προβλεφθεί γενική ρύθμιση παράτασης πληρωμής τους.

Στόχος των παραπάνω προτάσεων τονίζεται είναι να αποφευχθεί το κλείσιμο επιχειρήσεων, να διατηρηθεί ο παραγωγικός ιστός της χώρας καθώς και όσο το δυνατόν περισσότερες από τις θέσεις απασχόλησης στους κλάδους μόδας.