ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ

Με επιστολή των Συνδέσμων μας, ΣΚΕΕ, ΣΕΠΕΕ και ΕΛΣΕΒΒΥΕ προς τον υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση και κοινοποίηση στον υπουργό Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδη, ζητείται η άμεση διόρθωση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης των επιχειρήσεων που δεν μπορούν να δηλώσουν τα ενοίκια των καταστημάτων τους.

Πολλές επιχειρήσεις ένδυσης έχουν διατηρήσει ως βασικό ΚΑΔ την παραγωγική τους δραστηριότητα, ενώ σήμερα η δευτερεύουσα εμπορική δραστηριότητά τους (ή δραστηριότητές τους αθροιστικά) αποτελεί μεγάλο ή το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών τους στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος του 2018.

Με βάση το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ η μοναδική επιλογή που δίνεται (λόγω του βασικού ΚΑΔ) είναι η αιτιολογία ότι η επιχείρηση “πλήττεται σημαντικά”, με αποτέλεσμα να αποκλείονται και οι επιχειρήσεις αλλά και οι εργαζόμενοι της επιχείρησης του ευεργετήματος της μείωσης των μισθωμάτων τους κατά 40% για τούς μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Στην επιστολή περιγράφεται αναλυτικά το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν για την υποβολή της δήλωσης οι επιχειρήσεις και ζητείται η άμεση επίλυση αυτού του εμποδίου. Επίσης, ζητείται να ισχύσει η παράταση ως τις 10 Απριλίου προκειμένου να υποβάλουν τόσο την αρχική όσο και τη συμπληρωματική δήλωση με αντίστοιχη παράταση δήλωσης και για τους εργαζόμενους.