ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ

Με επιστολή των Συνδέσμων μας, ΣΚΕΕ, ΣΕΠΕΕ και ΕΛΣΕΒΒΥΕ προς τον υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση και κοινοποίηση στον υπουργό Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδη, ζητείται η άμεση διόρθωση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης των επιχειρήσεων που δεν μπορούν να δηλώσουν τα ενοίκια των καταστημάτων τους.

Πολλές επιχειρήσεις ένδυσης έχουν διατηρήσει ως βασικό ΚΑΔ την παραγωγική τους δραστηριότητα, ενώ σήμερα η δευτερεύουσα εμπορική δραστηριότητά τους (ή δραστηριότητές τους αθροιστικά) αποτελεί μεγάλο ή το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών τους στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος του 2018.

Με βάση το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ η μοναδική επιλογή που δίνεται (λόγω του βασικού ΚΑΔ) είναι η αιτιολογία ότι η επιχείρηση “πλήττεται σημαντικά”, με αποτέλεσμα να αποκλείονται και οι επιχειρήσεις αλλά και οι εργαζόμενοι της επιχείρησης του ευεργετήματος της μείωσης των μισθωμάτων τους κατά 40% για τούς μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Στην επιστολή περιγράφεται αναλυτικά το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν για την υποβολή της δήλωσης οι επιχειρήσεις και ζητείται η άμεση επίλυση αυτού του εμποδίου. Επίσης, ζητείται να ισχύσει η παράταση ως τις 10 Απριλίου προκειμένου να υποβάλουν τόσο την αρχική όσο και τη συμπληρωματική δήλωση με αντίστοιχη παράταση δήλωσης και για τους εργαζόμενους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email