ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Με επιστολή τους στους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης κ.κ. Σταϊκούρα και Γεωργιάδη, οι Σύνδεσμοι ένδυσης και υπόδησης, ΣΚΕΕ, ΣΕΠΕΕ και ΕΛΣΕΒΒΥΕ, ζητούν την αναστολή καταβολής του δώρου των Χριστουγέννων, των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και των αντίστοιχων ρυθμίσεων που είναι πληρωτέες το μήνα Δεκέμβριο.

Στην επιστολή τονίζεται ότι το δεύτερο lockdown έχει επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την ήδη κρίσιμη κατάσταση των επιχειρήσεων ένδυσης και υπόδησης και κυρίως τη ρευστότητά τους αφού οι συγκεκριμένοι κλάδοι έχουν έντονη εποχικότητα.

Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα του ενδεκαμήνου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου, η μείωση των πωλήσεων κυμαίνεται μεταξύ 30% – 35% και εκτιμάται ότι σε ετήσια βάση θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει το 40%.

Η πολύ μεγάλη πτώση των πωλήσεων, σε συνδυασμό με την αδυναμία είσπραξης επιταγών κατόπιν κυβερνητικής απόφασης δημιουργούν ανυπέρβλητα προβλήματα ρευστότητας στις επιχειρήσεις καθιστώντας αδύνατη την ανταπόκρισή τους στις αυξημένες υποχρεώσεις του Δεκεμβρίου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email