ΘΕΣΠΙΣΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ & ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

τις 29.03.2023 δημοσιεύθηκαν δυο (2) υπουργικές αποφάσεις (ΥΑ), που αφορούν στη θέσπιση νέου κατώτατου μισθού/ημερομισθίου και στην παράταση των κυρώσεων της ψηφιακής κάρτας εργασίας για τις επιχειρήσεις των κλάδων βιομηχανίας και λιανεμπορίου (ΥΑ 25058/29.03.2024 & ΥΑ 24595/29.03.2024).

Ειδικότερα:

(1) Νέος κατώτατος μισθός και νέο κατώτατο ημερομίσθιο από 01.04.2024 (ΥΑ 25058/29.03.2024).

Από 01.04.2024 θεσπίζεται:

 • Για τους υπαλλήλους, κατώτατος μισθός, οκτακοσίων τριάντα ευρώ (830,00 €).
 • Για τους εργατοτεχνίτες, κατώτατο ημερομίσθιο τριάντα επτά ευρώ και επτά λεπτών (37,07 €).

Υπενθυμίζεται ότι:

Από 01.01.2024, έχουν «ξεπαγώσει» τα επιδόματα τριετιών/πολυετίας για όλες τις ΣΣΕ/ΔΑ (και όσες έχουν μετενεργήσει).
Για τον υπολογισμό των εν λόγω επιδομάτων, λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία των εργαζομένων πριν την 14.02.2012 και μετά την 01.01.2024.

(2) Παράταση της ενεργοποίησης των κυρώσεων της ψηφιακής κάρτας εργασίας για τις επιχειρήσεις των κλάδων βιομηχανίας και λιανεμπορίου (ΥΑ 24595/29.03.2024).

Με την ΥΑ 24595/29.03.2024:

 • Προβλέφθηκε ότι οι κείμενες διοικητικές κυρώσεις αναφορικά με την εφαρμογή του συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας, θα επιβάλλονται από 1η Ιουλίου 2024 (θυμίζουμε ότι με την προηγούμενη ΥΑ 113169/27.12.2023 είχε προβλεφθεί ως ημερομηνία έναρξης επιβολής των κυρώσεων η 01.04.2024 για την βιομηχανία, η 02.05.2024 για το λιανεμπόριο και η 13.05.2024 για όσες επιχειρήσεις απασχολούν κάτω από 10 εργαζόμενους και στους δύο κλάδους).
 • Προβλέφθηκε ότι το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και τα νέα έντυπα δηλώσεων στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ θα είναι διαθέσιμα στο σύνολό τους έως την 01.07.2024, με την επιφύλαξη σταδιακών εφαρμογών του συστήματος έως την ημερομηνία αυτή. Υπενθυμίζεται ότι τα έντυπα αυτά αφορούν:
  • Τη δήλωση των «βασικών όρων εργασίας»,
  • Την ψηφιακή ανάρτηση της ατομικής σύμβασης εργασίας,
  • Την ψηφιακή δήλωση μεταβολής στοιχείων εργασιακής σχέσης,
  • Την ψηφιακή δήλωση στοιχείων εργοδότη για την απασχόληση κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις συνεχούς ή μη λειτουργίας που εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας,
  • Την ψηφιακή αναγγελία λύσης/λήξης σύμβασης εργασίας (ήτοι: οικειοθελής αποχώρηση, με ή χωρίς όχληση (σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας του εργαζόμενου)) – συναινετική λύση της σύμβασης ορισμένου χρόνου πριν την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου- εθελούσια έξοδος- λήξη λόγω θανάτου εργαζόμενου – αυτοδίκαιη λύση σύμβασης υπό δοκιμή – μεταβίβαση επιχείρησης (π.δ. 178/2002)],
  • Την ψηφιακή δήλωση επιλογής προαναγγελτικού ή απολογιστικού συστήματος καταχώρισης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών,
  • Την ψηφιακή απολογιστική δήλωση αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών,
  • Την ενημέρωση εργοδότη για την τυχόν παράλληλη απασχόληση εργαζομένου μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
  • Τις συμβάσεις κατά παραγγελία
 • Εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή του συστήματος της ψηφιακής κάρτας εργασίας στην τρέχουσα ΥΑ:
  • Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας, στα πετρελαιοειδή, στα ορυχεία (ήτοι όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία το 19), στα ναυπηγεία (ήτοι όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα τέσσερα ψηφία το 3011 και το 3012), καθώς και τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε (ΕΒΟ – ΠΥΡ-ΚΑΛ).
  • Οι εργάτες γης, οι αλιεργάτες και οι εργαζόμενοι σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη νομική Σύμβουλο του Συνδέσμου, κυρία Χρυσηίδα Πουλάκου (cp@adhoclegal.gr), τηλ.: 210 33 16 677.