ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΥ SUCCESS ROAD

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υλοποίησε ως Συντονιστής Εταίρος, το έργο «Διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαδοχής/μεταβίβασης ιδιοκτησίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη» («Success Road: Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through Succession Procedures and Models»), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg Europe.

Στο έργο συμμετέχει ως εταίρος και ο ΣΚΕΕ.

Η τελική εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου Success Road θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 στο κτίριο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην πλατεία Κάνιγγος (Αίθουσα 611). Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων, με στελέχη και φορείς χάραξης και υλοποίησης πολιτικής, για τις προκλήσεις και προοπτικές που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία της διαδοχής.

Διαθέσιμα αρχεία:
Η επιστολή / πρόσκληση της εκδήλωσης
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης