ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη νέα δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Η δράση, περιλαμβάνει 3 επιμέρους προγράμματα που στοχεύουν στην ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής, εμπορικής και διοικητικής τους λειτουργίας:

  • Πρόγραμμα Ι: Ψηφιακά Εργαλεία MME
  • Πρόγραμμα ΙΙ: Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών
  • Πρόγραμμα IΙΙ: Ψηφιακές Συναλλαγές

Τα προγράμματα Ι & ΙΙΙ χρηματοδοτούν επιχειρήσεις μέσω voucher ενώ το Πρόγραμμα ΙΙ εστιάζει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της πληροφορικής και επικοινωνιών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για τους αναλυτικούς όρους του προγράμματος, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της δράσης

Αρμόδιος Φορέας Υλοποίησης:
Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ)
Τηλ. 2107001420
Φόρμα επικοινωνίας: https://helpdesk.digitalsme.gov.gr/open.php