ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟ 2022

Σύμφωνα με την ετήσια μελέτη του ΣΕΠΕΕ, το 2022 ήταν για τον κλάδο της ένδυσης μια χρονιά σταθεροποίησης και επανόδου στα προ πανδημίας επίπεδα.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων του δείγματος για το 2022 αυξήθηκε κατά 15,1% και διαμορφώθηκε στα 985,3 εκ. €. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 391,3 εκ. €, αυξημένα κατά 15,6% σε σχέση με το 2021, με το περιθώριο μικτού κέρδους να διαμορφώνεται στο 39,7%. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 21,3% και ανήλθαν σε 64,4 εκ. €. Το περιθώριο καθαρού κέρδους διαμορφώθηκε στο 6,5%.

Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά αυξήθηκε κατά 17,8% και διαμορφώθηκε στα 775,6 εκ. €. Τα μικτά κέρδη σημείωσαν αύξηση 17,7% (348,9 εκ. €) και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 55,8 εκ. €. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 45% και το περιθώριο καθαρού κέρδους στο 7,2%.

Όσον αφορά τις αμιγώς εξαγωγικές επιχειρήσεις του δείγματος, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε, κατά 6,2%, από 196,5 εκ. € το 2021 σε 208,6 εκ. € το 2022. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 41,9 εκ. €, σημειώνοντας αύξηση 1%, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 8,5 εκ. €, μειωμένα κατά 41,4%. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 20,1% και του καθαρού κέρδους στο 4,1%.

Αναφορικά με την κατηγοριοποίηση των αποτελεσμάτων ανά προϊόν, στην κατηγορία των γυναικείων ενδυμάτων, η οποία είναι η σημαντικότερη, καταγράφηκε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 17,6%, στα 422,3 εκατ. €. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 18,7%, στα 213,9 εκ. €. Τα συνολικά κέρδη αυξήθηκαν στα 26,9 εκατ. €. Τα περιθώρια μικτού και καθαρού κέρδους διαμορφώθηκαν σε 50,6% και 6,4% αντίστοιχα. Οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 1,1% και διαμορφώθηκαν στα 323,9 εκ. € (76,7% επί του κύκλου εργασιών).

Στην κατηγορία των ανδρικών ενδυμάτων ο κύκλος εργασιών του δείγματος αυξήθηκε κατά 35,1%, στα 68,1 εκ. €. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 35,6 εκ. €, αυξημένα κατά 29,5%. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 4,9 εκ. €. Το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε σε 52,3%. Τέλος, οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 29,1% στα 51,4 εκ. €.

Στην κατηγορία των παιδικών ενδυμάτων καταγράφηκε αύξηση 23,3% του κύκλου εργασιών, στα 71 εκ. €. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 21,3%, στα 19,4 εκ. €. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,7 εκ. €, μειωμένα κατά 32,5%. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 27,3% και του καθαρού κέρδους στο 3,8%. Τέλος, οι υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 7,0% και διαμορφώθηκαν συνολικά στα 19,9 εκ. €.

Η κατηγορία των casual – αθλητικών παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 29,4%, στα 113,6 εκ. €. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 25,6% και διαμορφώθηκαν στα 57,4 εκ. €. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 14,2%, στα 19,3 εκ. €. Οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 51,4 εκ. € (27,5%).

Τέλος, στην κατηγορία των εσωρούχων ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3,2% και διαμορφώθηκε στα 83,9 εκ. €, τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 7,3% (35,5 εκ. €) και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 4 εκ. € (μείωση 33,3%). Οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 2,6% και ανήλθαν στα 66,1 εκ. €.