ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021

Σημαντική μείωση καταγράφηκε στις πωλήσεις και στις εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας λόγω της πανδημίας.

Μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην εγχώρια αγορά αφού τα εμπορικά καταστήματα παρέμειναν κλειστά στο μεγαλύτερο διάστημα του διμήνου.

Ο κύκλος εργασιών σημείωσε μείωση 28%. Στην εγχώρια αγορά η μείωση ανήλθε σε 35% και οι εξαγωγές σημείωσαν πτώση 19%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας το πρώτο δίμηνο του 2021 ανήλθε σε 301 εκατ. € έναντι 372 εκατ. € το 2020, καταγράφοντας υποχώρηση 19%. Η ένδυση παρουσίασε μεγαλύτερη απώλεια 30%, ενώ οι εξαγωγές της κλωστοϋφαντουργίας μειώθηκαν κατά 7%.

Μεγάλη ήταν, επίσης, η μείωση στις εισαγωγές, οι οποίες για το σύνολο της αλυσίδας κατέγραψαν πτώση 29% και συγκεκριμένα από 520 εκατ. € το 2020 σε 370 εκατ. € το 2021. Η μείωση των εισαγωγών ενδυμάτων άγγιξε το 34%, ενώ της  κλωστοϋφαντουργίας το 13%.