ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Από το Σάββατο 6 Νοεμβρίου τέθηκαν σε ισχύ από την Κυβέρνηση νέα περιοριστικά μέτρα για την διασπορά της πανδημίας.

Για καλύτερη ενημέρωσή σας τόσο για την προστασία του προσωπικού, των συνεργατών και των πελατών σας αλλά και για την αποφυγή κυρώσεων, σας επισυνάπτουμε παρακάτω το ΦΕΚ 5138 (5/11/21).

Σε αυτό περιλαμβάνονται αναλυτικά όλες οι πληροφορίες για τα νέα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ.