ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ

Ξεπέρασαν το 1,8 δις οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022 καταγράφοντας άνοδο 13,7%.

Συνολικά οι εξαγωγές ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας το πρώτο δεκάμηνο του 2022 και ανήλθαν σε 1,86 δισεκ. € από 1,6 δισεκ € το 2021.

Οι εξαγωγές ενδυμάτων σημείωσαν σημαντική άνοδο 17,8% και ανήλθαν σε 934 εκ. €. από 792 εκ. €.

Στην κλωστοϋφαντουργία οι εξαγωγές επίσης αυξήθηκαν κατά 26% και ανήλθαν σε 474 εκ. €. Τέλος οι εξαγωγές του πρωτογενούς τομέα, του βαμβακιού, σημείωσαν μικρή μείωση 3,6% και ανήλθαν σε 450 εκ. €.

Στις εισαγωγές, καταγράφηκε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση κατά 33,7%. Η αύξηση στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών ανήλθε σε 31,7%, ενώ οι εισαγωγές ενδυμάτων αυξήθηκαν κατά 34% και σε αξία διαμορφώθηκαν σε 2,2 δισεκ. €.

Όσον αφορά την εγχώρια αγορά οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων κατέγραψαν άνοδο 21,9% στο δεκάμηνο και ανήλθαν σε αξία σε 2,05 δισεκ. €.

Τόσο οι λιανικές πωλήσεις, όσο και οι εξαγωγές μετά το καλοκαίρι εμφανίζουν σημάδια κάμψης λόγω του πληθωρισμού που επηρεάζει αρνητικά την κατανάλωση ειδών μόδας σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές.