ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

Με κοινή επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομικών κ. Σταϊκούρα, Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδη και Εργασίας κ. Χατζηδάκη οι Σύνδεσμοι ένδυσης – υπόδησης ΣΚΕΕ – ΣΕΠΕΕ – ΕΛΣΕΒΒΥΕ ζητούν την ένταξη στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% των βρεφικών – παιδικών ενδυμάτων και υποδημάτων, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση για τη στήριξη και ενθάρρυνση των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα.

Στην επιστολή τονίζεται ότι για τις ηλικίες αυτές, που αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς, τα νέα νοικοκυριά πραγματοποιούν πολύ συχνά αγορές ενδυμάτων και υποδημάτων με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται σημαντικά οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Η παρέμβαση που έχει γίνει ήδη με την μετάταξη βρεφικών κυρίως ειδών στο χαμηλότερο συντελεστή, αν και πολύ χρήσιμη, είναι ατελής εάν δεν συμπεριληφθούν και τα παιδικά ενδύματα – υποδήματα.

Επισημαίνεται ότι ένα τέτοιο μέτρο κοινωνικής πολιτικής θα εξασφαλίσει ισχυρή και με ουσιαστικό τρόπο στήριξη των νέων νοικοκυριών και θα είναι πολύ σοβαρό, μεσομακροπρόθεσμου χαρακτήρα, κίνητρο για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Παράλληλα, θα αποτελέσει μια τόνωση στην αγορά παιδικών προϊόντων και θα συμβάλει στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη όλης της αλυσίδας παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας.