ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

O Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ) υλοποιεί τα ακόλουθα έργα:

 • “TCBL” το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 και το οποίο έχει ως στόχο την αναδιοργάνωση του κλάδου μόδας στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο του έργου ο ΣΚΕΕ αναλαμβάνει τη δημιουργία και λειτουργία ενός Design Lab, το οποίο προσφέρει υπηρεσίες προς σχεδιαστές και ενός Place Lab.
 • “Creative Clothing for the Mediterranean Space” το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG MED 2014-20. Το αντικείμενο του CreativeWear έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου δημιουργικότητας στον κλάδο Κλωστοϋφαντουργίας / Ένδυσης και περιλαμβάνει τη δημιουργία και λειτουργία ενός τοπικού κόμβου ανάπτυξης της δημιουργικότητας συγκεντρώνοντας τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη όπως βιομηχανίες, σχεδιαστές, μουσεία, εργαστήρια, κλπ.
 • “TEXAPP” το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και αφορά στην ανάπτυξη του θεσμού της μαθητείας στον κλάδο της ένδυσης / κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα και διεθνώς.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω έργων, ο ΣΚΕΕ προτίθεται να προσλάβει δύο άτομα και συγκεκριμένα:

Α. Ένα στέλεχος πλήρους απασχόλησης, το οποίο θα αναλάβει τα ακόλουθα:

 1. Για το έργο TCBL, θα συμμετέχει στις ενέργειες που αφορούν τα ακόλουθα πακέτα εργασίας:

 • WP5 Business Process Support
 • WP6 Scaling up and Sustainability
 • WP7 Business development

 1. Για το έργο CreativeWear, το στέλεχος θα συμμετέχει στην υλοποίηση του

 • WP4 Transferring

 1. Για το έργο TEXAPP θα συμμετέχει σε όλες τις διεργασίες του έργου και συγκεκριμένα στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας:

 • WP3 Strengthening the supply of Apprenticeships in SME’s
 • WP4 Quality Assurance of TEXAPP project

Β. Ένα στέλεχος μερικής απασχόλησης, ως Υπάλληλος Γραφείου με μειωμένο ωράριο 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ., το οποίο θα αναλάβει κυρίως τη γραμματειακή υποστήριξη, καθώς και τις δράσεις επικοινωνίας, στα ακόλουθα:

 1. Για το έργο TCBL, θα συμμετέχει στις ενέργειες που αφορούν τα ακόλουθα πακέτα εργασίας:

 • WP3 Business Lab Pilots
 • WP4 T&C Business Pilots
 • WP8 Communication and dissemination

 1. Για το έργο CreativeWear θα συμμετέχει στο

 • WP3 Testing
 • WP4 Transferring

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 1. Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής:

Α. Για το στέλεχος πλήρους απασχόλησης:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε συναφή τομέα (διαχείριση έργων ή/και εμπειρία με τον κλάδο ένδυσης / κλωστοϋφαντουργίας)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Β. Για το στέλεχος μερικής απασχόλησης:

 • Γνώση σε θέματα σχεδιασμού και επικοινωνίας
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έργα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του ΣΚΕΕ στο τηλέφωνο 210 3223979
 2. Με μεταγενέστερη απόφαση του ΔΣ ΣΚΕΕ θα οριστεί επακριβώς ο επιμερισμός της απασχόλησης κάθε εργαζόμενου στα παραπάνω έργα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μέχρι την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΣΚΕΕ, Ερμού 51, Αθήνα 10563.