ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ART CHERIE

Στις Βρυξέλλες, στις 24 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε το τελικό συνέδριο του προγράμματος Erasmus + ART-CHERIE.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από τη EURATEX κατά τη διάρκεια του European Technology Platform (ETP) και είχε τίτλο «Circular, bio-based, digital – the keys to Europe’s textile future».

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου, καθώς και οι απόψεις αυτών που συμμετείχαν, δημιουργώντας μια ευκαιρία για την καθιέρωση ενός διαλόγου που μπορεί να παραταθεί μετά το τέλος του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες δείτε στο σχετικό δελτίο τύπου της εκδήλωσης