ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2015

Μείωση 2,4% σημειώθηκε στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων ένδυσης το 2015, σύμφωνα με έρευνα των δημοσιευμένων ισολογισμών που πραγματοποιεί κάθε χρόνο ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ).

Με βάση την έρευνα 100 επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών το 2015 διαμορφώθηκε σε 587,4 εκατ. ευρώ, έναντι 592,8 εκατ. ευρώ το 2014.

Μόνο η κατηγορία των επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους (5 ως 15 εκατ. ευρώ) παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 4,6%. Αντίθετα, οι μεγάλες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών πάνω από 15 εκατ. ευρώ κατέγραψαν μείωση 6,7%. Επίσης και οι μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω από 5 εκατ. ευρώ κατέγραψαν μείωση κατά 2,2%.

Οι αμιγώς εξαγωγικές επιχειρήσεις κατέγραψαν σαφώς καλύτερη πορεία το 2015 έναντι των επιχειρήσεων που κατά βάση απευθύνονται στην εγχώρια αγορά. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις σημείωσαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά 1,2%, ενώ αντίθετα οι επιχειρήσεις της εγχώριας αγοράς κατέγραψαν πτώση 3,7%.

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις με βάση τον κύκλο εργασιών τους το 2015 ήταν κατά σειρά οι: BSB (56,4 εκατ. ευρώ, +4,1%), A.X.F. (34,3 εκατ. ευρώ, +5,1%), Pink Woman (27,8 εκατ. ευρώ, +24,1%), Staff (25,1 εκατ. ευρώ, -6,2%) και Lapin House (24,3 εκατ. ευρώ, -1,1%).

Όσον αφορά τα μικτά κέρδη, αυτά σημείωσαν μείωση 1,2% και διαμορφώθηκαν σε 202,4 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι 204,8 εκατ. ευρώ το 2014. Το περιθώριο μικτού κέρδους κατέγραψε αύξηση και διαμορφώθηκε σε 35%, έναντι 34,5% το 2014. Το περιθώριο μικτού κέρδους για τις επιχειρήσεις της εγχώριας αγοράς ανήλθε σε 40,4%, ενώ για τις εξαγωγικές σε 20,2%.

Μείωση 0,5% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη τα οποία ανήλθαν σε 19,1 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι 19,2 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι μεσαίες επιχειρήσεις κατέγραψαν καλύτερα αποτελέσματα αφού τα καθαρά τους κέρδη αυξήθηκαν κατά 17,9%. Οι μεγάλες επιχειρήσεις κατέγραψαν αύξηση 3,2%, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις κατέγραψαν ζημίες.

Τα αποτελέσματα της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στη χώρα μας εκτός από την πτώση του κύκλου εργασιών εμφανίζονται και στην πορεία των κερδών των επιχειρήσεων. Έτσι, οι επιχειρήσεις εγχώριας αγοράς παρουσίασαν μείωση των καθαρών κερδών κατά 19,7%. Αντίθετα, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις εμφάνισαν αύξηση κατά 23,4%.

Οι πέντε πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις για το 2015 ήταν κατά σειρά οι: BSB (4,7 εκατ. ευρώ, +43,8%), Mercury (3,7 εκατ. ευρώ, +123,8%), Eva Jo!!! (2,0 εκατ. ευρώ, +17,9%), Pink Woman (2,0 εκατ. ευρώ, +254,0%) και Body Talk (1,6 εκατ. ευρώ, -21,5%).