ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2016

Αύξηση 1,5% σημειώθηκε στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων ένδυσης το 2016, σύμφωνα με έρευνα των δημοσιευμένων ισολογισμών που πραγματοποιεί κάθε χρόνο ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ).

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του δείγματος για το 2016 ανήλθε στα 578,9 εκατ. ευρώ, έναντι 570,1 εκατ. ευρώ το 2015. Το 56% των επιχειρήσεων βελτίωσε τον κύκλο εργασιών του, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό την προηγούμενη χρονιά ήταν 40%. Οι επιχειρήσεις της εγχώριας αγοράς σημείωσαν αύξηση 4,6%, ενώ αντίθετα ο κύκλος εργασιών των εξαγωγικών επιχειρήσεων σημείωσε κάμψη 7,4%.

Για τις αμιγώς εξαγωγικές επιχειρήσεις ο κύκλος εργασιών κατέγραψε μείωση κατά 7,4%, από 144 εκατ. ευρώ το 2015 σε 133 εκατ. ευρώ το 2016. Τα μικτά κέρδη περιορίστηκαν κατά 15%, από 29,9 εκατ. ευρώ σε 25,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη κατέγραψαν πτώση 14%, από 9 εκατ. ευρώ σε 7,7 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό καθαρού κέρδους ανήλθε σε 5,8%. Οι υποχρεώσεις των αμιγών εξαγωγικών επιχειρήσεων ανήλθαν σε 48,6 εκατ. ευρώ (36,5% επί του κύκλου εργασιών τους).

Όσον αφορά τα ελληνικά brands, στην κατηγορία των γυναικείων ενδυμάτων, η οποία είναι η σημαντικότερη, σημειώθηκε η καλύτερη επίδοση. Καταγράφηκε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 7,4%, από 169 εκατ. ευρώ το 2015 σε 182 εκατ. ευρώ το 2016. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 9,5%, στα 79 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το περιθώριο μικτού κέρδους της υποκατηγορίας σε 43,5%. Εντυπωσιακή αύξηση 47% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη και διαμορφώθηκαν σε 11,8 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις παρέμειναν αμετάβλητες, στα 129 εκατ. ευρώ (71% επί του κύκλου εργασιών).

Στην κατηγορία των ανδρικών ενδυμάτων ο κύκλος εργασιών του δείγματος σημείωσε αύξηση 4,1% και ανήλθε σε 56 εκατ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 27,8 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 7,4%. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 20%. Τέλος, οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 2,6% και ανήλθαν σε 36 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε σε 49,8% και είναι το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των υποκατηγοριών ένδυσης.

Στην κατηγορία των παιδικών ενδυμάτων καταγράφηκε οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 0,4%, μείωση των μικτών κερδών κατά 2,4% και αύξηση των ζημιών. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 82 εκατ. ευρώ, τα μικτά κέρδη σε 29 εκατ. ευρώ (περιθώριο 34,8%), οι ζημίες σε 1 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις σε 45 εκατ. ευρώ.

Στα εσώρουχα ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση κατά 1,4%, τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν 2,3%, ενώ η κατηγορία παραμένει ζημιογόνα και αυτή τη χρήση. Οι ζημίες ανήλθαν σε 2,9 εκατ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν 2,7% και έφτασαν τα 49 εκατ. ευρώ.

Τέλος, η κατηγορία των casual – αθλητικών κατέγραψε για τρίτη χρονιά μείωση του κύκλου εργασιών κατά 3,8% που ανήλθε σε 50 εκατ. ευρώ. Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 4,9% σε 19,5 εκατ. ευρώ και οι ζημίες μειώθηκαν κατά 90%, σε 0,1 εκατ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 1%, στα 77 εκατ. ευρώ.

Στον πίνακα παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις που σημείωσαν κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2016.