ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΔΑ

Το έργο CREATIVEWEAR (Creative Clothing for the Mediterranean Space) εντάσσεται στον Άξονα 1 του Προγράμματος MED «Promoting Mediterranean innovation capacities to develop smart and sustainable growth» Προτεραιότητα 1.1 «To increase transnational activity of innovative clusters and networks of key sectors of the MED area». Βασικός στόχος του έργου CREATIVEWEAR είναι να αναπτυχθεί ένα νέο μοντέλο για τη δημιουργικότητα στον κλάδο κλωστοϋφαντουργίας / ένδυσης, προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες σε τοπικό, περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο. Το έργο στηρίζεται στη λειτουργία επιχειρηματικών εργαστηρίων που έχουν αναπτυχθεί από τους εταίρους του έργου TCBL το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου CREATIVEWEAR πραγματοποιείται Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός που θα προσφέρει τη δυνατότητα σε καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους δυναμικά και να αναβαθμίσουν τη δημιουργικότητά τους, συνδυαστικά με τον κλάδο μόδας. Πιο συγκεκριμένα, στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν σπουδαστές και απόφοιτοι Σχολών Καλών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Μόδας, Design, Πολυμέσων και Κλωστοϋφαντουργίας. Η πρωτοβουλία αυτή θα προσφέρει και επιχειρηματικές ευκαιρίες σε νέους καλλιτέχνες, ενώ παράλληλα θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις του κλάδου στο να επενδύσουν στις τέχνες ως ένα στρατηγικό μέσο ανταγωνιστικότητας και ως βασική πηγή καθορισμού των νέων τάσεων.

Μέσω της διεξαγωγής του διαγωνισμού του CREATIVEWEAR τον Δεκέμβριο του 2017 στις εγκαταστάσεις της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, θα επιλεχθεί μια μικρή ομάδα τριάντα καλλιτεχνών με βάση τις εργασίες τους. Οι επιλεγμένοι καλλιτέχνες θα έχουν στη συνέχεια την ευκαιρία να υποστηριχθούν στις εγκαταστάσεις του Textiles & Clothing Design Lab του Συνδέσμου Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ), όπου θα τους παρασχεθεί η κατάλληλη τεχνολογική υποδομή για την ανάπτυξη πρωτοτύπων καθώς και θα προωθηθεί η συνεργασία τους με ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις του κλάδου.

Οι εργασίες πρωτοτύπων θα παρουσιαστούν σε εικαστική έκθεση, που προβλέπεται να διεξαχθεί το Φθινόπωρο 2018 στις εγκαταστάσεις της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών στην Αθήνα, καθώς και σε εκδηλώσεις και εκδόσεις του Ευρωπαϊκού έργου CREATIVEWEAR.