Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020

Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΠΕΕ η πορεία του κλάδου ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1ο τρίμηνο του 2020 εμφάνισε τα πρώτα σημάδια ύφεσης επηρεαζόμενος από την πανδημία Covid-19.

Παρόλο που η πανδημία στην Ευρώπη ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, οι αρνητικές επιπτώσεις της, έστω και σε μικρότερη κλίμακα, εμφανίζονται σε όλους τους δείκτες του 1ου τριμήνου. Ειδικότερα:

Η παραγωγή κατέγραψε πτώση 28% στην ένδυση και 16,8% στην κλωστοϋφαντουργία.

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε στην ένδυση κατά 12% και στην κλωστοϋφαντουργία κατά 8%.

Η απασχόληση μειώθηκε κατά 4,9% στην ένδυση και 1,5% στην κλωστοϋφαντουργία.

Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 5,2%. Στην ένδυση η μείωση ανήλθε σε 5,8% και σε αξία στα 8,6 δις ευρώ. Στην κλωστοϋφαντουργία μείωση ήταν 4,4% και η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 6,5 δις ευρώ.

Οι εισαγωγές επίσης μειώθηκαν κατά 4,6%. Στην ένδυση -5,7% (19 δις ευρώ) και στην κλωστοϋφαντουργία -2% (7,6 δις ευρώ).

Τέλος, οι λιανικές πωλήσεις σημείωσαν πρωτοφανή πτώση 31%.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ένδυσης- Κλωστοϋφαντουργίας EURATEX, το 2020 εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου θα είναι μειωμένος κατά περίπου 50 δις ευρώ (-30%) λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας.

Κατεβάστε εδώ το αρχείο με την πλήρη παρουσίαση της Euratex