Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ο οδηγός για να γίνει η Ευρωπαϊκή οικονομία βιώσιμη. Αυτό θα συμβεί μετατρέποντας τις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες σε όλους τους τομείς πολιτικής και κάνοντας τη μετάβαση απλή και χωρίς αποκλεισμούς για όλους.

Εδώ θα βρείτε ορισμένα χρήσιμα links: 

Βιώσιμη βιομηχανία 

Ανακοίνωση της επιτροπής για την πράσινη συμφωνία

Παράρτημα της Ανακοίνωσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email