ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ TCBL

Ο ΣΚΕΕ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο  TCBL, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος Η2020. Το ‘Έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος γύρω από τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, το οποίο θα προωθεί την καινοτομία και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε επιχείρηση, μικρή η μεγάλη (ακόμα και μεμονωμένα άτομα) που συνδέεται με τον κλάδο και ενδιαφέρεται να ενταχθεί στο οικοσύστημα επιχειρηματικής καινοτομίας μπορεί να  δηλώσει το ενδιαφέρον της στο http://project-tcbl.eu/open-call?xg_source=msg_mes_network έως 31/03/2016.

Μέσω της ένταξης τους στο σύστημα οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητα τους, να διευρύνουν το δίκτυο συνεργατών τους, αλλά και να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία των εργαστηρίων και εμπειρογνώμων που συμμετέχουν σε αυτό.

Όσοι εγγραφούν έως τις 31/03/2016 θα υποστηριχθούν από την ομάδα του έργου που θα έρθει σε προσωπική επαφή μαζί τους μέχρι 30/6/2016 για να εξετάσει μαζί τους τα οφέλη που μπορούν να προσκομίσουν από την συμμετοχή τους.

Επιπλέον για όσους εντοπισθούν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα  θα προσφερθεί να γίνουν διακεκριμένα μέλη του οικοσυστήματος.

Στα διακεκριμένα μέλη θα προσφερθεί μία ειδική υποστήριξη (από 1/7/2016 έως 30/6/2017) που θα τους διευκολύνει τις επαφές τους με όσους συμμετέχουν στο οικοσύστημα αυτό, θα τους παρουσιάσει επιλεγμένες καινοτομίες και επιχειρηματικά μοντέλα που μπορούν να εκμεταλλευτούν, καινοτόμες υπηρεσίες και νέα προϊόντα που προσφέρουν οι διάφοροι συμμετέχοντες και θα τους συμβουλεύσει πως να προωθήσουν τα δικά τους προϊόντα και τις δικές στους υπηρεσίες, μέσω νέων συνεργασιών, στις κυριότερες ευρωπαϊκές χώρες.