ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TCBL

Ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «TCBL – Textile and Clothing Business Labs Transformative Business Models for the Textile Clothing Sector» με αριθμό σύμβασης 646133, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος H2020-NMP-2014 και με συντονιστή εταίρο Comune di Prato από το Πράτο, Ιταλίας προκηρύσσει διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Υποστήριξη των επιχειρηματικών πιλοτικών του έργου TCBL που σχετίζονται με τις φυσικές ίνες βαμβάκι και μετάξι».

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για την αναλυτική περιγραφή του έργου και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού.