Η εταιρεία FASHIONET από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα παράγει το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων της σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 1200 m² και κύριο μέλημά της είναι να διατηρεί ελληνικό το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής.

Η σημερινή εταιρεία είναι φυσική συνέχεια της εταιρείας την οποία ίδρυσαν ο Χρήστος και η Μαρία Αργυρίου το 1971 και έκτοτε λειτουργεί ανελλιπώς με κύρια δραστηριότητα την κατασκευή και εμπορία νυκτικών και πυζαμών και όλων των παρεμφερών ειδών.

Αν δεν βλέπετε την επιχείρησή σας στον κατάλογο, επικοινωνήστε μαζί μας και θα την προσθέσουμε!