ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TEXAPP

Στις 22 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της έκθεσης Athens Fashion Trade Show, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του έργου TEXAPP.