ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ART CHERIE

Στις Βρυξέλλες, στις 24 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί το τελικό συνέδριο του προγράμματος Art Cherie.

FASHION TODAY

Στις 21-23 Σεπτεμβρίου, στο Metropolitan Expo Center, θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις με θέμα FASHION TODAY.