Έργο CreativeWear

Έργο CreativeWear

Πρόγραμμα CreativeWear στο πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράμματος Interreg-Med / referencenumber 787
Επικεφαλής Φορέας: ΔΗΜΟΣ PRATΟ-ΙΤΑΛΙΑ
Ποσό επιχορήγησης ΣΚΕΕ (προϋπολογισμός): 204.500 €
Ποσοστό επιδότησης: 100% (85% Κοινοτική + 15% Εθνική συμμετοχή)
Έναρξη: 1/11/2016
Ολοκλήρωση έργου: Δεκέμβριος 2018

creativewear1

Το έργο CreativeWear συνιστά μια επέκταση – συμπλήρωμα στο προηγούμενο έργο και ο βασικός του σκοπός είναι η τόνωση – ανάπτυξη της δημιουργικότητας στον κλάδο ένδυσης μέσω της ανάπτυξης διαδραστικότητας και συνεργασίας με τους τομείς καλλιτεχνικής δημιουργίας (ζωγραφική, αρχιτεκτονική, γλυπτική κλπ).