Έργα

Υλοποίηση προγραμμάτων / ερευνητική εμπειρία

O ΣΚΕΕ έχει στο παρελθόν συμμετάσχει ενεργά σε πλήθος από ερευνητικά, αναπτυξιακά και τεχνολογικά έργα. Κατά τα τελευταία έτη, τα σημαντικότερα έργα που υλοποιεί είναι τα εξής:

  • TCBL
  • CreativeWear
  • TEXAPP
  • ART CHERIE
  • TEXMODA