Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΚΕΕ, όπως προέκυψε σε συνεδρίαση της 30/06/2017, έχει ως εξής:

Κουρμπέλας Παντελής (Πρόεδρος)

Καυκαλάς Νικόλαος (Α’ Αντιπρόεδρος)

Σιαμίδης Διονύσιος (Β’ Αντιπρόεδρος)

Γεώργας Βασίλειος (Γεν. Γραμματέας)

Καραμιχάλης Κωνσταντίνος (Ταμίας)

Μασσέλος Βασίλειος (Μέλος)

Κωνσταντίνου Ευστάθιος (Μέλος)

Παπαζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος (Μέλος)

Γιαννέτος Νικόλαος (Μέλος)