Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΚΕΕ, όπως προέκυψε σε συνεδρίαση της 18/06/2020, έχει ως εξής:

  • Κουρμπέλας Παντελής (Πρόεδρος)
  • Καυκαλάς Νικόλαος (Α’ Αντιπρόεδρος)
  • Σιαμίδης Διονύσιος (Β’ Αντιπρόεδρος)
  • Γεώργας Βασίλειος (Γεν. Γραμματέας)
  • Καραμιχάλης Κωνσταντίνος (Ταμίας)
  • Μασσέλος Βασίλειος (Μέλος)
  • Κωνσταντίνου Ευστάθιος (Μέλος)
  • Κουρμπέλα Αναστασία (Μέλος)
  • Γιαννέτος Νικόλαος (Μέλος)