Τελικό συνέδριο Art Cherie

Στις Βρυξέλλες, στις 24 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί το τελικό συνέδριο του προγράμματος Art Cherie.
Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε την πρόσκληση ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο του προγράμματος.